Detaljna organizacija! Događaji su idealan alat za okupljanje potencijalnih poslovnih partnera na jednom mestu. Oni su najvitalniji marketinški instrument. Pridobijanje učesnika određenih ciljnih grupa predstavlja naš prvi prioritet.

 

 

 

• Razrada inovativnih koncepata za događaje, npr. GREET Vienna ili moveableBox

• Organizacija međunarodnih sajmova, kongresa i konferencija

• Optimizovanje postojećih događaja

• Izrada sadržaja programa za konferencije i pozivanje istaknutih predavača

• Koncepcija i organizacija Vaših kompanijskih događaja i podsticajnih skupova

• Studijska putovanja u zemlji i inostranstvu uz ciljane poslovne sastanke

• Mobilni marketing i road show promotivne turneje

• Usluge podrške međunarodnim delegacijama

• Organizacija poslovnih sastanaka

 

Inovativan pristup mobilnom promovisanju Vaših proizvoda:
To vam nudi moveableBox! MovebleBox je Vaš mobilni marketing, Vaš nastup na sajmu, Vaš servis za klijente! Pročitajte više…

 

 

Foissy | International Business Multiplier    office@foissy.at     call +43 (0) 1 236 12 03    Impressum   AGBs